Váš nákupní košík je prázdný.

Vyhledávání:

rozšířené

Skladování manipulace, expedice

 

SKLADOVÁNÍ. MANIPULACE, EXPEDICE a PŘEPRAVA VÝROBKŮ
1. Účel:
Tento postup určuje způsob pro skladování, manipulaci, expedici, přepravu výrobků tak, aby nedocházelo k jejich poškození. Dále určuje podmínky pro jejich skladování.
 
2. Působnost a platnost:
Tato pracovní instrukce je určená pro všechny, kteří skladují, expedují, manipulují a přepravují výrobky a stává se platnou dnem vydání.
 
3. Podmínky pro skladování výrobků:
Výrobky se musí skladovat v suchých, čistých a krytých prostorách při vlhkosti 40-50% a při nejmenší teplotě 10 stupňů Celsia. Výrobky nesmí přijít do styku s vodou, s chemikáliemi a jinými tekutinami. Pokud jsou dýhované dveře skladovány na místě, kde může dojít k nežádoucímu osvícení, je nutné je chránit vhodným zastíněním (deskou, kartonem apod.)
 
4. Zárubně:
 • musí být skladovány, expedovány a přepravovány vždy ve vodorovné poloze (nikdy ne ve svislé poloze) na paletách o rozměrech 85 x 200 cm s pevnou deskou, která má stejné rozměry jako paleta. Paleta musí mít všechny podpůrné špalky a z pevné desky nesmí vyčnívat hřebíky
 • musí být na paletě uloženy tak, aby uprostřed palety nebyla prázdná místa
 • musí být na paletě uloženy tak, aby nepřesáhly její šířku
 • delší než paleta nesmí být uloženy v první spodní řadě na paletě. Atypické dlouhé kusy musí být vždy nahoře
 • pravidelného tvaru (v krabicích) je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat maximálně v 9 vrstvách na sobě tak, jak je uvedeno na obalu. Krabice jsou po dvou řadách proloženy tenkými proužky papíru
 • atypicky balené je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat maximálně v 7 vrstvách na sobě a jsou proloženy po každé řadě tuhými proklady.atypicky balené musí být uloženy vždy na zárubních balených v krabicích
5. Dveře:
 • musí být skladovány, expedovány a přepravovány vždy ve vodorovné poloze na paletách o rozměrech 85 x 200 cm, které musí mít všechny podpůrné špalky
 • musí být uloženy na paletě s pevnou deskou nebo na paletě s kartonem. Pokud má paleta pevnou desku, nesmí z desky vyčnívat hřebíky
 • uložené na paletě jako první, musí být vždy plné, pokud možno bez rámečků( tzn. jednoduše zabalené) o maximální šířce 90 cm a délce 197 cm
 • širší než 90 cm a delší než 197 cm musí být skladovány ,expedovány a přepravovány vždy nahoře!!!
 • musí být na výšku skladovány, expedovány a přepravovány od nejširších po nejužší. Pokud nelze dodržet tuto zásadu, je nutné, aby dveře ležely tzv. „polstr na polstr“.Nebude-li ani toto dostatečné je nutné proložit dveře v kritickém místě tuhou pevnou podložkou (kartonem, deskou apod.)
 • jednoduše balené plné je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat do výšky 40 kusů na sobě
 • prosklené a dveře s rámečkem je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat do výšky 27 kusů na sobě
 • celoskleněné - typu Harmonie,Fantazie je dovoleno skladovat, expedovat a přepravovat do maximální výšky 20 kusů na sobě (pokud jsou samostatně na paletě). Při kombinaci s jinými modely dveří je nutné je ukládat vždy nahoru
6. Kombinace dveří a zárubní na jedné paletě:
 • zárubně musí být uloženy vždy na dveřích
 • mezi dveře a zárubně je nutné dát pevnou podložku – karton
 • nesmí se skladovat více palet na sobě

7. Manipulace s výrobky:

 • S výrobky se musí šetrně manipulovat, aby nedocházelo k jejich poškození
 • Při zakládání do buněk je nutné dbát zvýšené opatrnosti
 • Zárubně nesmí být vysunovány ze středu palety
 • Dveře se nesmí posunovat po ploše jiných dveří, aby nedocházelo k poškození obalů,rámečků apod
 • Výrobky musí být pokládány, nesmí se s nimi házet ani spouštět je z jakékoliv výšky
 • Při převozu palet na délku je nutné použít přepravní mechanizaci s vidlemi delšími než 1500mm. Výjimka je možná při manipulaci na krátkou vzdálenost např. při manipulaci v uličkách či boxech skladu. Zde je možné použít přepravní mechanizaci s vidlemi kratšími než 1500 mm
 • Před nakládkou na dopravní prostředky musí být zboží na paletách fixováno proti posunu např. smršťovací fólií nebo páskou apod. Dveře, které jsou vakuově zabalené (tzn. celé obalené fólií), musí být na paletách fixovány proti posunu smršťovací fólií a ještě páskou!!!
 • JE NUTNÉ, ABY S JEDNOTLIVÝMI VÝROBKY MANIPULOVALI VŽDY 2 PRACOVNÍCI

8. Přeprava výrobků:

Výrobky musí být přepravovány podle této instrukce a je nutné, aby na dopravním prostředku byly výrobky chráněné plachtou a upevněné tak, aby nedocházelo k jejich poškození.

9. Převzetí zásilky:

Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

 

 

Provozovatel

 • IČO: 02608430
 • DIČ: CZ02608430

Edveře s.r.o

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách

© 2018 e dveře s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.